Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne prowadzącego działalność gospodarczą za 2021r.:

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne prowadzącego działalność gospodarczą  za 2021 r.:

Podstawa do ubezpieczeń społecznych: 3.155,40

  • na ubezpieczenie emerytalne ( 19,52%)                  z kwoty 3.155,40 = 615,93

  • na ubezpieczenie rentowe ( 8%)                           z kwoty 3.155,40 = 252,43

  • na ubezpieczenie chorobowe ( 2,45%)                     z kwoty 3.155,40 = 77,31

  • na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%)                    z kwoty 3.155,40 = 52,70

    ( do 9 ubezpieczonych) do marca 2021 r.

Razem do zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne z chorobowym :998,37

Razem do zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne bez chorobowego: 921,06

Podstawa wymiaru składki do ubezpieczenia zdrowotnego: 4.242,38

- składka na ubezpieczenie zdrowotne ( 9%)             z kwoty 4.242,38 = 381,81

Podstawa funduszu pracy : 3.155,40

  • Fundusz pracy 2,45% z kwoty 3.155,40 = 77,31

  • (zwolnienie ze względu na wiek kobieta -55 lat, mężczyzna -60 lat)

     

Ogółem do zapłaty składki z dobrowolnym chorobowym: 1.457,49

Ogółem do zapłaty składki bez dobrowolnego chorobowego: 1.380,18