Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne prowadzącego działalność gospodarczą za 2023r.:

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne prowadzącego działalność gospodarczą  za 2023 r.:

Podstawa do ubezpieczeń społecznych: 4.161,00

  • na ubezpieczenie emerytalne ( 19,52%)                  z kwoty 4.161,00 = 812,23

  • na ubezpieczenie rentowe ( 8%)                           z kwoty 4.161,00 = 332,88

  • na ubezpieczenie chorobowe ( 2,45%)                     z kwoty 4.161,00 = 101,94

  • na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%)                    z kwoty 4.161,00 = 69,49

    ( do 9 ubezpieczonych) do marca 2023 r.

Razem do zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne z chorobowym :1.316,54

Razem do zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne bez chorobowego: 1.214,60

Podstawa wymiaru składki do ubezpieczenia zdrowotnego: 5.224,46

- składka na ubezpieczenie zdrowotne ( 9%)             z kwoty 5.224,46 = 470,20

Podstawa funduszu pracy : 4.161,00

  • Fundusz pracy 2,45% z kwoty 4.161,00 = 101,94

  • (zwolnienie ze względu na wiek kobieta -55 lat, mężczyzna -60 lat)

     

Ogółem do zapłaty składki z dobrowolnym chorobowym: 1.888,68

Ogółem do zapłaty składki bez dobrowolnego chorobowego: 1.786,74

Składka zdrowotna zróżnicowana w zależności od prowadzonej działalności.