Wynagrodzenia uczniów młodocianych

 

Wynagrodzenie brutto  pracowników młodocianych (uczniów):

obowiązujące  w okresie III 2023r.- V 2023r.
- I rok nauki -    336,67 zł
- II rok nauki –  404,01 zł
- III rok nauki – 471,34 zł

Wynagrodzenie netto (do wypłaty)

 pracowników młodocianych (uczniów):

obowiązujące  w okresie III-V 2023r.

 

- I rok nauki -    290,51 zł
- II rok nauki -   348,62  zł
- III rok nauki – 406,72  zł