Wynagrodzenia uczniów młodocianych

 

Wynagrodzenie brutto  pracowników młodocianych (uczniów):

obowiązujące  w okresie III 2021r.- V 2021r.
- I rok nauki -    272,90 zł
- II rok nauki –  327,48 zł
- III rok nauki – 382,06 zł

Wynagrodzenie netto (do wypłaty)

 pracowników młodocianych (uczniów):

obowiązujące  w okresie III-V 2021r.

 

- I rok nauki -    235,48 zł
- II rok nauki -   282,59  zł
- III rok nauki – 329,68  zł