Przynależność do Cechu

Zapraszamy do grona naszych członków

Członkiem Cechu Rzemiosł Różnych Międzychodzko- Drezdeneckiego w Międzychodzie można się stać po wypełnieniu deklaracji przynależności do Cechu oraz złożeniu odpowiednich dokumentów.

 

Jak to zrobić ?

 • Rzemieślnik chcący przystąpić do Cechu składa deklarację o chęci przystąpienia, skierowaną do Zarządu Cechu,
 • wpłacić opłatę wpisową,
 • przedłożyć dowody kwalifikacji zawodowych,
 • przedłożyć uprawnienia do szkolenia uczniów (kurs pedagogiczny, dyplom mistrzowski, względnie inne dowody),
 • przedłożyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 • przedłożyć REGON, PESEL, NIP.

Każdy członek naszej organizacji zobowiązany jest:

 • opłacać składkę miesięczną w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie,
 • emeryt i rencista nie szkolący uczniów młodocianych płaci połowę składki,
 • osobiście uczestniczyć w zebraniach, szkoleniach, spotkaniach integracyjnych oraz Walnych Zgromadzeniach, a w przypadku nieobecności na WZ podporządkować się jego uchwałom.

Dlaczego warto należeć do Cechu?

 • naszą gotowość do udzielenia Ci każdej informacji
 • zorganizowanie kursów przygotowujących do nabycia kwalifikacji zawodowych
 • zorganizowanie szkoleń wg zgłaszanych potrzeb
 • udział we wspólnych imprezach rekreacyjnych, pielgrzymkach itp.
 • poprawia wizerunek firmy,
 • daje szybkie i skuteczne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE,  BO RZEMIOSŁO TO PRZYSZŁOŚĆ