Osiągnięcia Cechu

 

 

Cech międzychodzki został wyróżniony :

 

  • Odznaką Honorową za zasługi w rozwoju miasta Drezdenka 24.05.1978 r.
  • Medalem Wojewody Gorzowskiego za zasługi dla województwa 21.04.1997 r.
  • Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego 11.04.1997 r.
  • Złotą Odznaką Honorową Za zasługi dla województwa Gorzowskiego 24.11.1981 r.
  • Platynowym Laurem za całokształt działalności wspierającej rzemiosło oraz środowisko mikro, małej i średniej Przedsiębiorczości 27.06.2006 r.
  • Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego filia Drezdenko 20.11.2003 r.
  • Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego 08.03. 2004 r.
  • Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego 25.05.2011 r.
  • Szabla im.Jana Kilińskiego 25.05.2012r.

 

 

Insygniami władzy starszyzny cechowej są buława z pieczęcią i łańcuchy z herbami zakładane na ramiona na togę.

 

Uroczystości i różne doniosłe okazje cech ozdabia swoimi trzema sztandarami.

 

Według starszeństwa pierwszym jest sztandar przechowywany w Międzychodzie. Jest to sztandar Cechu Piekarskiego, który jednocześnie był sztandarem Bractwa Kurkowego.

 

Awers stanowi umieszczony pośrodku herb piekarzy na liściach dębowych, w jednym górnym rogu umieszczony jest herb Międzychodu , a w pozostałych rogach liście dębu , pod herbem umieszczone są daty rocznic 1652 i 1931, nad herbem widnieje napis Cech Piekarski. Na rewersie pośrodku umieszczony jest wizerunek św. Anny z napisem św. Anno Módl się za nami, a w rogach kłosy zbóż. Drzewce zwieńczone są herbem piekarzy, a na drzewcu liczne gwoździe sztandarowe.

 

Drugim sztandarem jest sztandar przechowywany w Drezdenku. Na awersie po środku sztandaru na gałązkach oliwnych widnieją dwie skośnie splecione rzemieślnicze dłonie. U góry umieszczono napis Cech Ogólnych Branż, a na dole napis Drezdenko. W narożnikach umieszczono splecione gałązki oliwne. Po przekątnej w gałązkach umieszczone są daty 1935 i druga 1946. Na rewersie pośrodku sztandaru znajduje się wizerunek św. Józefa z Dzieciątkiem na ramieniu na ornamencie z lilii i z napisem u góry „ św. Józefie”, a na dole „ Błogosław naszej pracy '' . W narożnikach sztandaru umieszczono ornamenty z liliowe.

 

Trzecim sztandarem jest sztandar ufundowany w 25 rocznicę międzychodzkiego rzemiosła, wręczony w maju 1978 r. i przechowywany w Międzychodzie. Na awersie widnieje napis Cech Rzemiosł Różnych w Międzychodzie , pośrodku umieszczony jest herb Rzemiosł, a nad nim herb Międzychodu, w rogach umieszczone są herby murarzy, ślusarz, szewców i stolarzy. Na rewersie pośrodku widnieje godło państwowe.

 

Sztandary mają tradycyjną konstrukcję i składają się z ozdobionego wzorami płata obszytego frędzlą i z drzewca zakończonego u góry głowicą, a na dole tzw. trzewikiem Na drzewcu ponabijane są gwoździe sztandarowe. Ordery Rzeczpospolitej Polskiej lub odznaczenia umocowuje się na sztandarze, kokardę z odznaką orderu lub odznaczenia zawiesza się na drzewcu. Na znak żałoby zakłada się pod głowicą czarną wstęgę. Stare cechy miały swoje tzw. szarfy orderowe.